Roetz brengt boek uit van Jan Butter over de duinen

Jan Butter- Talloze keren ben ik – zoals zo vele Heemskerkers – naar het duingebied gefietst via de duiningang Kraaiennest. De vraag die zich opdringt is: Kraaiennest, wat is dat voor een naam? Het zal vast wel iets te maken hebben met de aanwezigheid van kraaien. Of zit het toch anders?

Het Kraaiennest was het eerste onderwerp dat mij te binnen schoot toen ik enige tijd geleden het plan opvatte om een boek te maken over de duinen van Heemskerk. Ruim genomen: van de Zeestraat in Wijk aan Zee tot de Zeeweg in Castricum. Met af en toe een blik op het strand. Titel: ‘In en om de Kruisberg’. Het boek wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roetz en is vormgegeven door Henk Tijbosch.

De vruchten van de veel geplaagde kardinaalsmuts.

Onderweg in het duin zijn er heel veel vragen waar u als fietser of wandelaar tegen aan loopt. Waar komen die eigenaardige driehoekstenen vandaan? Wat zijn dat voor luidruchtige vogels in het waterwingebied? Waarom worden er ’s winters zo veel naaldbomen gekapt? Waar zijn de konijnen? Hoe hoog is de Kruisberg, het stralende middelpunt?

Kriskras fiets en loop ik door de natuur. Ik stuit daarbij op bijzondere planten of dieren, op adembenemende uitzichten en bebouwing. Te denken valt ook aan de waterwinning, de nachtegalenconcerten, de oorlogsbunkers, de vogeltrek en raadselachtige veldnamen. Zo passeren er ruim 350 onderwerpen. Alfabetisch gerangschikt: van aalscholverkolonie tot en met zweefvliegclub.

De waterbel die het waterwingebied voedt, bijgenaamd de Kwal.

Bij het schrijven heb ik geput uit de vele tientallen artikelen die ik als verslaggever van Dagblad Kennemerland over het duin heb geschreven. Met daarin tal van wetenswaardigheden, mij veelal aangereikt door behulpzame boswachters. Al die informatie heb ik in dit boek gerecycled. Om zo uw kennis over het plaatselijke duin op te frissen of iets te vergroten. Des te meer kunt u genieten van dit prachtige gebied.

De kap van naaldhout doet de gemoederen ’s winters hoog oplaaien.

Het boek ‘In en Rond de Kruisberg’ is geschreven door Jan Butter en is uitgegeven door De Vrijstaat Roetz. Het is te bestellen via

https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-abc-van-de-duinen-bij-heemskerk/42762