Henk Tijbosch, bedenker van glazen podium Heemskerk

Participatie is een heet hangijzer binnen de hedendaagse politiek. De inwoners moeten vooral meedoen en meebeslissen. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Willen de bestuurders het echt? Hoe werkt het dan? Hoe zien de inwoners het? Wat is de rol van de ambtenaren? De Vrijstaat Roetz vraagt de komende maanden diverse gastschrijvers om over dit onderwerp te publiceren. Deze bijdrage is van Henk Tijbosch. Hij woont in Heemskerk, is zelfstandig vormgever, een van de mensen achter Roetz. Henk is tevens vader van vele ideeën.

Ik heb het gevoel dat het woord ‘participatie’ een meer dan grote politieke lading heeft gekregen, het dwingend overkomt en als een wals over ons wordt uitgerold. Waarom kunnen we het niet hebben over meedoen? Klinkt vriendelijker en klinkt ook minder verplicht. Meedoen-wet is misschien wel weer minder serieus dan participatiewet, maar toch. Ik ga in deze voor meedoen.

Doorzichtige wanden

Meedoen. Ik dacht daaraan toen ik vriend Bertus voorstelde ons idee over een Glazen Paleis in Heemskerk bij de krant neer te leggen. Zelf had ik al een fake-foto van dit ‘culturele/maatschappelijke bindmiddel’ gemaakt door een foto op een door ons bedachte lokatie te photo shoppen. Tussen de Mariaschool en Josephschool in Heemskerk. Aan de andere zijden kijk je uit op de Laurentius kerk en buurthuis het Spectrum. Een fantastisch middelpunt met een hoog cultuur-historich gehalte. Het idee voor een Glazen Paleis komt uit Texel en is daar al ingeburgerd. Het is een podium in park de Wezentuin in Den Burg. Een podium voor muziek, cultuur, expo, markten, shows en heel veel meer. Architect Ronno Hovingh maakte het ontwerp van een vierkant podium, aan drie zijden afsluitbaar met opvouwbare doorzichtige wanden.

Aan de vierde zijde is een rolstoelvriendelijke entree. Een impuls om Den Burg het leukste dorp van Texel te maken. Het wordt het hele jaar door gebruikt. Ik heb er met het Ampzing Genootschap in november 2019 mogen optreden. Windkracht 9. Geen probleem. Geweldig!

De krant publiceerde de ‘artist impression’ voor Heemskerk, aangevuld met een interview met Bertus (81 jaar jong). De meest actieve, gedreven en gepassioneerde inwoner van Heemskerk.

Bertus neemt geen blad voor zijn mond en gooit er alles uit wat zijn hart hem ingeeft. Dat betekende dus ook een wirwar aan reacties. Voornamelijk op Facebook, maar ook een ingezonden brief bij de krant. Helaas weten wij tot op heden niet wie de ‘wat oudere heren’ zijn die daarin worden vermeld.

Er werd ook vanuit de gemeenteraad gereageerd. Tijdens de vergadering. Op het moment dat de woordvoerder van een politieke partij een bijna demagogisch betoog hield over het belang van het burgerinitiatief, brandde zijn collega het idee via Facebook af als zijnde ridicuul.

Naast het ongepaste regenten gedrag, ook onbegrijpelijk, omdat het idee juist een nieuwe impuls kan geven aan het meedoen in een veranderde samenleving. Niet alleen hebben we het afgelopen jaar kunnen voelen hoe we afglijden naar een apathische, wantrouwende groep mensen, de onzekere toekomst biedt nauwelijks handvaten. Waar we weinig tot geen voorpret aan beleven.

De plaatsing van een Glazen Paleis in Heemskerk biedt de gemeenschap een mogelijkheid om op cultuur en sociaal gebied een grote verbindende rol te spelen. Gebruik door de inwoners zelf te organiseren en beheren. Ongebonden. Niets verplicht. Laagdrempelig. Niet van boven opgelegd. Voor iedereen beschikbaar. Rolstoelvriendelijk toegankelijk.

De versie op Texel is standaard uitgerust met een geluidsinstallatie, theaterverlichting, piano, tafels en stoelen. En met de opvouwbare wanden kan er op diverse manieren een podium worden gecreëerd.

‘Je moet wel even over de rand van de doos kijken.’

Als ik denk aan een Heemskerkse versie aan de A. Verherentstraat, bieden de omringende panden en aangesloten verenigingen en stichtingen een grote variatie aan mogelijkheden.

Vanuit de ‘bewoners’ van de Mariaschool valt te denken aan: Exposities, lezingen, veilingen en presentaties (kunstenaars en de HKH), uitzendingen (RTV H’kerk), akoestische optredens (Café Lokaal), inhuldigingen. En nog veel meer.

Voor de omgeving (waar veel ouderen wonen): Koffie rondjes, breisessies, schaken, dammen, (voor)leesclubs, kennismakingen.

Zelfs een buitenbioscoop is uitvoerbaar. Het buurtcentrum het Spectrum, Welschap krijgt een extra podium. Scholen kunnen schoolprojecten presenteren. Sportverenigingen kunnen hun kampioenen huldigen. Horeca en sanitair zijn rondom beschikbaar.

Voor de Josephschool (DeLaurantz) kan het een nieuwe aanzet voor activiteiten zijn. Zeker als over drie jaar blijkt dat de huidige doelstelling tot verzelfstandiging van de muziekschool in de vorm van een cultuurhuis niet wordt waargemaakt. De wethouder heeft onlangs in de Raad toe moeten geven dat de beoogde bezuiniging van 700k niet haalbaar is en nog steeds elk jaar verliezen worden aangevuld. Ook dragen het ontbreken van prikkels tot verzelfstandiging hier niet aan bij… misschien kan een glazen koepel hier een stukje verandering in aanbrengen.

Voorwaarde is wel een eenvoudige regelgeving voor belangstellenden. En zo kan iedereen meedoen.