We zijn druk bezig met een nieuwe editie van ons magazine Roetz. Doe je mee? We hebben een mooi thema bedacht: ’Waar kom jij vandaan?’

Iedereen komt ergens vandaan. En waar je vandaan komt heeft invloed op de rest van je leven. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. Hoe zit dat bij jou? Roetz is op zoek naar die verhalen. Dus ook dat van jou. Het verhaal kan over het dorp gaan waar je vandaan komt, de stad, het land, maar ook over het gezin waarin je opgroeide, over de schooljaren of wat dan ook. 

Roetz nodigt je uit om mee te doen en wil de verhalen bundelen in een mooi magazine. Dat gaan we ergens in september presenteren in de bibliotheek in Beverwijk en Heemskerk. Stuur je verhaal voor 25 augustus naar kopij@roetz.nl. Het mag natuurlijk ook een gedicht zijn, een foto of en tekening.

Roetz magazine is een IJmonds tijdschrift voor proza, poëzie en opinie. Het wordt uitgegeven door De Vrijstaat Roetz, een uitgeverij zonder winstoogmerk.

Niet voor publicatie: meer informatie voor de pers via 0611708963 of info@roetz.nl