‘Het levensverhaal van een Roomse jongen, die journalist wilde worden maar zijn roeping vond in de ambtenarij.’ Met die woorden omschrijft Jan de Wildt, voormalig gemeentesecretaris van Beverwijk en Zaanstad, zijn autobiografie. Wisselwachter’s Wonderwereld is een uniek document dat op 18 juni verschijnt. De voorintekening is inmiddels gestart.

In het openhartige boek beschrijft rasverteller Jan de Wildt (1941) zijn gang door de tijd van de grote veranderingen. Hij beschouwt zichzelf als persoon van de ‘kantelgeneratie’ die na de periode van wederopbouw een oude generatie aflost. Een aflossing die niet zonder pijn verloopt.

In de Kerk en zijn opvoeding is nog een vleug van het ‘Rijke Roomse leven’ merkbaar, maar een nieuwe tijd dient zich aan. In de lokale politiek en de gemeentelijke ambtenarij worden nieuwe wegen ingeslagen. Daarvoor moeten ‘wissels worden omgezet’.

Als ambtelijk adviseur, raadslid en later gemeentesecretaris van Beverwijk en Zaanstad is Jan de Wildt daarbij nauw betrokken. In zijn boek geeft hij een inkijkje achter de schermen en schetst hij de spanning tussen idealen en harde werkelijkheid.

Een lijn die zich ook voortzet in zijn inzet als vrijwilliger in de sport, de kerk, het onderwijs, het dorp Wijk aan Zee en de invloed die dat heeft op zijn privéleven.

Een persoonlijk document, maar ook een uniek tijdsbeeld, dat de moeite waard is om bewaard te blijven.

‘Wisselwachter’s wonderwereld’ is rijk geïllustreerd met foto’s uit het persoonlijke archief van de schrijver. Het boek is vormgegeven door Henk Tijbosch en wordt uitgegeven door De Vrijstaat Roetz.

Het boek is bij voorintekening voordelig te verkrijgen tegen kostprijs voor 17,95 per stuk. Stuur een email naar dit mailadres onder vermelding van uw naam, adres en het aantal gewenste exemplaren.

Voorintekenaars kunnen hun bestelde boeken afhalen tijdens de presentatie op 18 juni in Café De Zon in Wijk aan Zee. Het boek kan ook worden verzonden, daarvoor worden verzendkosten gerekend.